منوی دسته بندی

دبیر کمیسیون نوآوری و کسب و کارهای دانش‌بنیان اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و رئیس هیئت مدیره شرکت رایان انرژی، تأکید کرد:

دبیر کمیسیون نوآوری و کسب و کارهای دانش‌بنیان اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و رئیس هیئت مدیره شرکت رایان انرژی، تأکید کرد: “عبارت مشترک ما دسترسی به بازارهای جهانی…

عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون نوآوری و کسب و کارهای دانش‌بنیان اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان اظهار کرد

عضو هیات رئیسه و رئیس کمسیون نوآوری و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان اظهار کرد: “زیست‌بوم نوآوری تحریم‌پذیر نیست.” عضو هیئت رئیسه و رئیس…