منوی دسته بندی

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

پل ارتباطی تجارت بین ایران و عمان، بستر توسعه ارتباط تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور

پیشینه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

شورای بازرگانان ایران و عمان در سال1389 برابر با 2010 میلادی با 7 عضو تشکیل شد. تا سال 1392 برابر با سال 2013 میلادی تعداد اعضا به 35 عضو ارتقاء پیدا کرد. از پایان سال 1392 با توجه به علاقه مندی فعالین اقتصادی و بازرگانان ایران به فعالیت اقتصادی در عمان، مصوب گردید فعالیت های شورای بازرگانان به سطح اتاق مشترک ارتقاء پیدا کند. در فراخوان تشکیل اتاق مشترک تعداد اعضا به 135 عضو افزایش پیدا کرد. هم اکنون اتاق مشترک با بیش از 250 عضو مشغول به فعالیت می باشد

کمیسیون‌های اتاق مشترک ایران و عمان

کمیسون نوآوری و دانش بنیان

کمیسیون نوآوری و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان به هدف تسهیل توسعه کسب و کارهای نوآورانه، دانش بنیان و فناورانه در عمان و از طریق عمان متمرکز است. این کمیسیون اقدام به ارتقاء همکاری‌های فناورانه و ایجاد ارتباطات فعّال بین کسب و کارهای دو کشور می‌نماید.

کمیسیون گردشگری

کمیسیون گردشگری با هدف توسعه صنعت گردشگری بین عمان و ایران فعّالیت می‌کند. این کمیسیون به افزایش همکاری در زمینه‌های گردشگری، تبلیغات و توسعه زیرساخت‌های گردشگری متمرکز است.

کمیسیون حقوقی

کمیسیون حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با هدف ارتقاء چهارچوب‌های حقوقی قراردادهای تجاری بین فعالین اقتصادی دو کشور متمرکز است. این کمیسیون به تدوین و ارتقاء قوانین و مقررات مرتبط با حقوق تجاری می‌پردازد.

کمیسیون صنعت و معدن

کمیسیون معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با هدف توسعه کسب و کارهای معدنی در عمان و از طریق عمان فعالیت می‌کند. این کمیسیون به ارتقاء صنعت معدنی، تسهیل در مباحث مرتبط با آن و ترویج همکاری‌های معدنی در این منطقه متمرکز است.

کمیسیون تسهیل تجارت و حمل و نقل

کمیسیون تسهیل تجارت و حمل و نقل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با هدف توسعه تجارت با عمان و از طریق عمان فعّالیت می‌کند. این کمیسیون به ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با تجارت و تسهیل در حوزه حمل و نقل متمرکز است.

کمیسیون پول، بانک و بیمه

کمیسیون پول، بانک و بیمه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با هدف ارائه راه کارهای تخصصی در حوزه انتقال پول، بانک و بیمه، به ارتقاء سیستم‌های مالی و بانکی در دو کشور اختصاص دارد.

کمیسیون انرژی

کمیسیون انرژی با هدف شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در زمینه انواع انرژی و انرژی‌های نو در عمان و از طریق عمان فعالیت می‌کند و به تحقق اهداف پایداری در حوزه انرژی می‌پردازد

کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی

کمیسیون کشاورزی و محصولات غذایی با هدف توسعه کسب و کارهای حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در عمان و از طریق عمان، به افزایش تبادل تجاری و حمایت از تولید کشاورزی و صنایع غذایی در دو کشور می‌پردازد.

نقل قول اعضا اتاق بارزگانی ایران و عمان