منوی دسته بندی
کمیسیون‌های اتاق مشترک ایران و عمان

کمیسون نوآوری و دانش بنیان

کمیسیون نوآوری و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان به هدف تسهیل توسعه کسب و کارهای نوآورانه، دانش بنیان و فناورانه در عمان و از طریق عمان متمرکز است. این کمیسیون اقدام به ارتقاء همکاری‌های فناورانه و ایجاد ارتباطات فعّال بین کسب و کارهای دو کشور می‌نماید.

کمیسیون گردشگری

کمیسیون گردشگری با هدف توسعه صنعت گردشگری بین عمان و ایران فعّالیت می‌کند. این کمیسیون به افزایش همکاری در زمینه‌های گردشگری، تبلیغات و توسعه زیرساخت‌های گردشگری متمرکز است.

کمیسیون حقوقی

کمیسیون حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با هدف ارتقاء چهارچوب‌های حقوقی قراردادهای تجاری بین فعالین اقتصادی دو کشور متمرکز است. این کمیسیون به تدوین و ارتقاء قوانین و مقررات مرتبط با حقوق تجاری می‌پردازد.

کمیسیون معدن

کمیسیون معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با هدف توسعه کسب و کارهای معدنی در عمان و از طریق عمان فعالیت می‌کند. این کمیسیون به ارتقاء صنعت معدنی، تسهیل در مباحث مرتبط با آن و ترویج همکاری‌های معدنی در این منطقه متمرکز است.

کمیسیون تسهیل تجارت و حمل و نقل

کمیسیون تسهیل تجارت و حمل و نقل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با هدف توسعه تجارت با عمان و از طریق عمان فعّالیت می‌کند. این کمیسیون به ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با تجارت و تسهیل در حوزه حمل و نقل متمرکز است.

کمیسیون پول، بانک و بیمه

کمیسیون پول، بانک و بیمه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با هدف ارائه راه کارهای تخصصی در حوزه انتقال پول، بانک و بیمه، به ارتقاء سیستم‌های مالی و بانکی در دو کشور اختصاص دارد.

کمیسیون انرژی

کمیسیون انرژی با هدف شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در زمینه انواع انرژی و انرژی‌های نو در عمان و از طریق عمان فعالیت می‌کند و به تحقق اهداف پایداری در حوزه انرژی می‌پردازد

کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی

کمیسیون کشاورزی و محصولات غذایی با هدف توسعه کسب و کارهای حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در عمان و از طریق عمان، به افزایش تبادل تجاری و حمایت از تولید کشاورزی و صنایع غذایی در دو کشور می‌پردازد.