منوی دسته بندی
معرفی اتاق مشترک ایران و عمان

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان به عنوان نهادی قانونی و رسمی با هدف تسهیل مراودات تجاری، افزایش حجم مبادلات اقتصادی و توسعه روابط اقتصادی بین بخش خصوصی دو کشور تشکیل شده است.

در سال 1392، اتاق مشترک از دل شورای مشترک بازرگانان ایران وعمان، متولد شد.

در دوره اول اتاق مشترک توافق برجام انجام شد و متعاقب آن اتاق ایران با ورود خیل گسترده هیئت‌های تجاری خارجی روبرو شد که ضرورت همکاری اتاق‌های مشترک در میزبانی هیئت‌های میهمان را می‌طلبید.

در همین راستا اتاق مشترک ایران و عمان، با پشتیبانی و همکاری اعضا خود، میزبانی بزرگترین هیئت اقتصادی عمان در تاریخ روابط دو کشور را رقم زد که شامل حدود 85% اقتصاد عمان می‌شد و پس از آن شاهد تبادل هیئت‌های تجاری مکرر بین دو کشور بودیم که علیرغم فراز ونشیب‌های شرایط اقتصادی کشور شاهد افزایش حجم مبادلات دو کشور از 221 میلیون دلار در سال 1392 به حدود 2میلیارد دلار در سال 1401 هستیم.

مهمترین رویداد دوره دوم اتاق مشترک، مواجهه با پندمی کوید-19 بود که شرایط ویژه‌ای را در سطح جهانی به وجود آورد و همچنین بنا به اقتضا شرایط باعث افزایش دوره دوم اتاق از 3 سال به 6 سال شد.

دوره سوم اتاق مشترک در شرایط جدید پسا کرونا و ناپایداری شرایط جهانی آغاز شد که با درک این شرایط و توجه به شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای جدید پیش رو راهبرد متناسب را در راستای جهش روابط اقتصادی دو کشور اتخاذ کرده است.

اعضای هئیت رئیسه

مهندس جمال رازقی

رئیس اتاق

دکتر محمد امین صباغی‌زاده

نایب رئیس اول اتاق

دکتر شهلا عموری

نایب رئیس دوم اتاق

دکتر احمد شیرزادیان

عضو هیئت رئیسه اتاق

مهندس حمیدرضا صالحی

عضو هیئت رئیسه اتاق

دکتر سید محمد ابراهیم علوی

عضو هیئت رئیسه و خزانه‌دار

مهندس حمیدرضا متقاعدی

عضو هیئت رئیسه اتاق

گالری تصاویر