OK
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

بکار گیری نیروهای عمانی در بخش پزشکی و پیراپزشکی عمان در حال افزایش است

بکار گیری نیروهای عمانی در بخش پزشکی و پیراپزشکی عمان در حال افزایش است

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و عمان,  همراه با افزایش عمانیزاسیون در مشاغل پزشکی در عمان ، افزایش قابل توجهی نیز در نسبت بین جمعیت عمان و تعداد کارکنان بخش بهداشت در سلطنت عمان وجود دارد. گزارشی از وزارت بهداشت عمان نشان می دهد: "در طول سال 2019 ، به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت ، 21 پزشک و 44 پرستار در کشور داشته اند در مقایسه با 9 پزشک و 26 پرستار در سال 1990". آمارها نشان می دهد که در بیش از 40 درصد کشورهای عضو WHO  به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت کمتر از 10 پزشک و بیش از 26 درصد آنها کمتر از سه پزشک دارند. در این گزارش آمده است: "میزان عمان سازی در وزارت بهداشت در طول سال ها در گروه های پزشکی و پیراپزشکی افزایش یافته است". شاخص های نیروی انسانی در این گزارش نشان می دهد که بکارگیری نیروهای عمانی در وزارت بهداشت به 72 درصد رسیده است. در موسسات بهداشتی بخش خصوصی ، این میزان 10 درصد بود.
در حالی که بخش دولتی 68 درصد از کل کارکنان بهداشت را تشکیل می دخد ، بخش خصوصی 27 درصد پزشکان ، 75 درصد دندانپزشکان و 68 درصد داروسازان را تشکیل می دهد. از 72 درصد کارکنان عمانی شاغل در بخش دولتی عمان ، 97 درصد مدیران بهداشت ، 100 درصد مدیران نظام پزشکی عمان و 99 درصد کارکنان پشتیبانی اداری متشکل از کارمندان یقه سفید ، کارگران ماهر و غیر ماهر را تشکیل می دهند. عمان سازی در بین پزشکان ، دندانپزشکان ، داروسازان و پرستاران در مجموع در سال 2019 تقریبا 59 درصد در مقایسه با 57 درصد در 2018 رسیده است. عمانی سازی در بین کارکنان پرستاری 65 درصد در سال 2019 بوده حال انکه این عدد در سال 1990 تنها  12 درصد بوده است.


1399/07/19

Bookmark and Share   شماره خبر :2246 تعداد بازدید :38

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload